Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST)

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.


Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN je torej celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjen pa je tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Shema, katere  namen je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega turizma, sloni na sistemu evropskih turističnih kazalnikov ETIS ter globalnem orodju GSTC, ki omogoča primerjavo z zelenimi destinacijami po vsem svetu.

Občina Brežice je leta 2019 prejela srebrno nagrado Slovenia Green Destination Silver, kar pomeni, da smo bili prepoznana kot trajnostna in zelena turistična destinacija. Na ponovnem ocenjevanju maja 2022, pa smo prejeli najvišje priznanje, SLovenia Green Platinum.

Na ozemlju občine ležita tudi del Kozjanskega parka, ki je prejemnik znaka Slovenia Green Park, in naravni park Jovsi, ki je del Nature 2000.

Zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj prijavitelja – turistične destinacije Brežice. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je turistična destinacija Brežice najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem jo bodo takšno raziskali, občutili in užili tudi ljudje, ki nas obiščejo.

 

Ključni dokumenti ZSST 
 

 

Za obiskovalce

Za obiskovalce

Skupaj lahko ustvarimo zeleno zgodbo trajnostnega turizma

Obvestila za ponudnike

Obvestila za ponudnike

Spoštovani ponudniki destinacije Čatež & Brežice, s priključitvijo v zeleno shemo slovenskega turizma pripomorete k trajnostnem razvoju turizma na naši destinaciji.

Slovenia Green

Novice

Sedež

Turistično–informacijski center

Turistično–informacijski center

E-novice