Obeležujemo pomen narave in njenega varovanja

V občini Brežice, prepoznani kot destinacija Slovenia Green platinum, smo globoko zavezani k ohranjanju narave in spodbujanju trajnostnega turizma. 

Obeležujemo pomen narave in njenega varovanja

Naša območja, kot so Jovsi in Dobrava, predstavljajo srce biotske raznovrstnosti in so ključnega pomena za varovanje redkih vrst rastlin in živali.

V maju obeležujemo več pomembnih dnevov, ki nas spominjajo na nujnost varovanja narave.

20. maja praznujemo svetovni dan čebel, ki izpostavlja pomen čebel za opraševanje in biotsko raznovrstnost.

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biotske raznovrstnosti. Čebele so pomembne tudi z vidika trajnostnega kmetijstva in ustvarjanja delovnih mest na podeželju.

Z opraševanjem namreč poV zadnjih letih se čedalje bolj zavedamo življenjsko pomembne vloge čebel od opraševanja katerih je odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu. Podnebne spremembe in spremembe v okolju so vplivale tudi na vlogo čebelarjev. Čebelarska zveza Slovenije združuje cca 8.000 čebelarjev, slovenski med je zelo cenjen v svetu, pomembne pa je tudi podatek, da slovenski čebelarji večino pridelanega medu prodajo doma. 

Na kmetiji Volovec, so ob svetovnem dnevu čebel pripravili delavnico, saj je pomembno, da čebelarji opozarjajo na pomen čebel in njihovo pomembnost za naravo! 

 21. maja je na vrsti Evropski dan Nature 2000, kjer se osredotočamo na ohranjanje največjega omrežja varovanih območij v Evropi.

Destinacija Brežice se ponaša z bogato naravno in kulturno dediščino, ter pomembnimi zavarovanimi območji. Med temi izstopajo Jovsi, 460 ha veliko mokrišče ob reki Sotli in Dobrava 14.000 ha velik nižinski gozd ob reki Savi. Jovsi so dom številnim redkim in ogroženim vrstam, vključno z evropsko pomembnimi ptičjimi vrstami, medtem ko Dobrava predstavlja zadnji večji ostanek hrastovih sestojev v Sloveniji. Zavarovana območja občine Brežice prispevajo k varovanju rastlin, živali in njihovih življenjskih prostorov. V teh območjih lahko doživimo bogastvo biotske raznovrstnosti, ki je značilno za našo geografsko raznoliko deželo. Upravljanje teh območji zagotavlja, da so obiskovalcem ponujena doživetja prijazna do narave in pristna, kar omogoča trajno izkušnjo narave. 

Svetovni dan biotske raznovrstnosti 22. maja in Evropski dan parkov 24. maja pa sta priložnosti za izobraževanje javnosti o pomembnosti zavarovanih območij, kot so mokrišča in gozdovi v naši občini.

Ob obeleževanju Mednarodnega dne biotske raznovrstnosti je pomembno poudariti prizadevanja lokalne skupnosti in upravljavcev zavarovanih območij v Brežicah za ohranjanje in varovanje naravnega okolja. Projekti, ki se izvajajo na teh območjih, vključujejo konkretne akcije za izboljšanje stanja ciljnih vrst in obnovo življenjskih okolij, kot so vzpostavitev travnikov in obnova vodotokov. Poleg naravovarstvenega pomena, območja kot so Jovsi, ponujajo tudi priložnosti za izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Obiskovalci lahko raziskujejo naravo, se učijo o pomembnosti mokrišč in sodelujejo v različnih izobraževalnih dejavnostih, ki poudarjajo vrednost biotske raznovrstnosti. 

Kozjanski regijski park je v Župjeku na Bizejskem izvedel dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem razložili vse o tej pisani ptici, ki je vpisana na rdeči seznam.

Turistično društvo Kapele je ob dnevu parkov izvedlo vodenje po Jovsih in ogled info sobe.

Z ohranjanjem narave ne samo varujemo okolje, ampak tudi spodbujamo trajnostni razvoj in krepimo našo skupnost. Občina Brežice ostaja predana varovanju narave in zagotavljanju bogate dediščine za prihodnje generacije. Vabljeni, da nas obiščete in se sami prepričate o lepotah in bogastvih naše zelene destinacije.

Obeležujemo pomen narave in njenega varovanja
Obeležujemo pomen narave in njenega varovanja

Sedež

Turistično–informacijski center

Turistično–informacijski center

E-novice