Naravni park Jovsi

Nazaj

Kapele 20, 8258 Kapele

Jovsi so 460 ha veliko območje zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Zavarovani so kot spomenik narave in območje Nature 2000. Zaradi naravnih danosti in ekstenzivnega kmetijstva so tu svoj življenjski prostor našle številne redke in ogrožene rastlinske ter živalske vrste. V naravnem parku je obnovljen opazovalni stolp, ki je namenjen vsem ljubiteljem narave. V informacijski sobi v središču Kapel, kraja med Brežicami in Bizeljskim, lahko okoliško naravo spoznate z ogledom naravoslovnega filma, informativnih panojev in drugih animacij ter prisluhnete različnim tematskim predavanjem. V Kapelah je električna polnilnica za avtomobile.

E-novice