Trajnostni turizem in rezultati

Nazaj

  • Zeleni kazalniki turistične destinacije Čatež & Brežice
  • Green indicators in the destination Čatež and Brežice 2021
  • Popis naravnih in kulturnih znamenitosti v občini Brežice
  • Popis namestitvenih obratov
  • Analiza stanja v destinaciji Čatež & Brežice 2022
  • Poročilo o spremljanju trajnostnih indikatorjev v občini Brežice 2021
  • Susatinability monitoring report indicators in the municipality of Brežice
  • Dosežki s področja trajnostnega turizma za občino Brežice v letu 2021
  • Suistanable tourism achievements for the municipality of Brežice in 2021
  • Zeleni napotki

Prihajajoči dogodki

E-novice