Cilj je trajnostni in bolj vključujoč turizem

11. 2. 2023

Ob svetovnem dnevu turizma

Tradicionalno smo danes, 27. septembra, na svetovni dan turizma, predstavili stanje, dosežke minulega leta in predvsem načrte za prihodnje delovanje na področju turizma, ki je v občini Brežice paradni konj gospodarstva in zaposluje vsakega desetega Brežičana. Podatki iz portala turistične takse kažejo, da smo v destinaciji Čatež in Brežice v poletnem višku turistične sezone (1.6. – 31.8.2022) s 326.115 nočitvami za 5% izboljšali rezultate iz leta 2019. Z umirjanjem pandemičnih ukrepov so se letos v destinacijo vrnili tuji gostje. Trenutno beležimo izenačen (50%:50%) prihod domačih in tujih gostov, med katerimi prevladujejo Nizozemci, Italijani, Hrvati in Nemci.

Trajnostni in bolj vključujoč turizem

Skladno z letošnjim sloganom svetovnega dne turizma »Ponovni razmislek o turizmu« smo na novinarski konferenci predstavljali mnenja in ukrepe s katerimi bomo v prihodnosti razvijali sektor. Poleg spremenjene strukture gostov v destinaciji Čatež in Brežice, je opaziti tudi spremembe na strani povpraševanja in ponudbe v turizmu. Trendi povpraševanja v smeri individualnega, ne masovnega, butičnega, pa tudi odgovornega in zelenega turizma so v času krize postali še bolj izraziti. Bolj kot kadarkoli prej je za turiste pomembna varnost, na pomenu pridobiva trajnost.

Brežiški izzivi za pospešitev preobrazbe trajnostnega turizma so številni projekti v izvedbi:


- Vsakoletna nadgradnja brezplačnih posebnih poletnih ponudb.
- Električna kolesa za izposojo.
- Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke.
- Nova celotna grafična podoba destinacije.
- Razvoj področij znotraj obveze pridobljenega znaka platinaste destinacije.
- Promocija ponudnikov, ki so nosilci zelenega znaka in nagovarjanje ostalih k pridružitvi.
- Vzpostavitev promocijskega prostora v prenovljenem Vodovodnem stolpu.
- Koraki k novi Strategiji turizma občine Brežice 2023 – 2030.
- Postopna gradnja trajnostne outdoor in zelene ponudbe za otroke. 
- Nacionalna in mednarodna promocija trajnostne ponudbe. 

Dobro sodelovanje javnih služb in ponudnikov

Dosežke brežiškega turizma lahko pripisujemo vse boljšemu sodelovanju ponudnikov med seboj,  javnih služb s področja med seboj (Občina Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Posavski muzej Brežice, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru) in javnih služb s ponudniki ter seveda neprestanemu razvoju turistične infrastrukture oz. infrastrukture, ki se uporablja v turistični namen. Po besedah župana Ivana Molana, je osnovni predpogoj za razvoj ustrezen Občinski prostorski načrt, ki dopušča umeščanje objektov za športni in turistični namen. »Občina Brežice v zadnjih letih veliko vlaga v obnovo in ureditev objektov: leseni most v Cerkljah ob Krki, stari železni most, vodovodni stolp, dokumentacija razgledne ploščadi na sv. Vidu, več faz obnov brežiškega gradu, nove kolesarske poti, obnova nogometnega stadiona, … in tudi ureditev rekreativnih območij, ki jih uporabljamo tako domačini kot seveda vsi, ki pridejo v našo občino. Tudi v prihodnje bo pri umeščanju infrastrukture Občina sledila potrebam domačinov in zavedanju velike vloge turizma v občini.«

 
»Vsi strateški dokumenti nastajajo v odličnem partnerstvu destinacijske organizacije z znanostjo in stroko, ki jo v Brežicah v prvi vrsti zastopa Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru.

Takšno sodelovanje je dober porok tudi za nadaljnje uspešno naslavljanje zelene problematike, ko bo potrebno strateške dokumente začeti intenzivneje prelivati v prakso«, nam je povedal raziskovalec Nejc Pozvek in nadaljeval: »Premislimo turizem, kakor se glasi geslo letošnjega Svetovnega dneva turizma, je še posebej uperjeno v premislek o smeri razvoja panoge, ki naj bi bila zelena, trajnostna – ne samo na papirju, ampak tudi v praksi. K razvoju v tej smeri pripomorejo med drugim tudi različne sheme in certifikati; v slovenskem merilu je med njimi najpomembnejša in najbolj prepoznavna Zelena shema slovenskega turizma, ki predstavlja orodje v rokah destinacij in ponudnikov, ki jih vodi v smeri trajnostnega razvoja. Destinacija Brežice se je ob zadnji presoji z osvojenim platinastim znakom Slovenia Green postavila ob bok Ljubljani, Bohinju in Laškemu; to pomeni, da na destinaciji izpolnjujemo številne zahtevne kriterije za presojo trajnostnega razvoja turizma, hkrati pa imamo pripravljeno dobro osnovo tudi v obliki raznovrstnih strateških dokumentov, ki naslavljajo najbolj pereče izzive na področju razvoja turizma, kot je npr. zmanjševanje okoljskega bremena panoge v luči skrbi za podnebne spremembe ipd.«
 
Gostilna Pension Les ambasador trajnosti
Vodilne standarde odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja, ki pomeni zavezanost podjetja, da spoštuje stroge kriterije, v občini Brežice izvajajo v družinskem podjetju Gostilna pension Les, kjer so po besedah Franca Lesa: »vedno na voljo za vse napotke in uporabne informacije vsem ponudnikom, ki se bodo odločili za vstop na pot trajnosti.« Z namenom, da opogumijo tudi ostale, nam je Tara Dominika Les, predstavnica najmlajše generacije v podjetju, obširno predstavila vse kriterije in potrebno dokumentacijo za pridobitev znaka kakovosti.
Sicer se je na pot trajnosti v destinaciji že podalo še 5 ostalih ponudnikov: Ošterija Debeluh,  MC hostel Brežice, Gostilna Erban, Restavracija Amor in Gostilna Cetin. V imenu Zavoda vsem izrekamo čestitke in zahvalo za prispevek k ustvarjanju skupnega dobrega.
 
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice