Cilj je trajnostni in bolj vključujoč turizem

Nazaj

Ob svetovnem dnevu turizma v Brežicah

Ob svetovnem dnevu turizma

Tradicionalno smo danes, 27. septembra, na svetovni dan turizma, predstavili stanje, dosežke minulega leta in predvsem načrte za prihodnje delovanje na področju turizma, ki je v občini Brežice paradni konj gospodarstva in zaposluje vsakega desetega Brežičana. Podatki iz portala turistične takse kažejo, da smo v destinaciji Čatež in Brežice v poletnem višku turistične sezone (1.6. – 31.8.2022) s 326.115 nočitvami za 5% izboljšali rezultate iz leta 2019. Z umirjanjem pandemičnih ukrepov so se letos v destinacijo vrnili tuji gostje. Trenutno beležimo izenačen (50%:50%) prihod domačih in tujih gostov, med katerimi prevladujejo Nizozemci, Italijani, Hrvati in Nemci.

Trajnostni in bolj vključujoč turizem

Skladno z letošnjim sloganom svetovnega dne turizma »Ponovni razmislek o turizmu« smo na novinarski konferenci predstavljali mnenja in ukrepe s katerimi bomo v prihodnosti razvijali sektor. Poleg spremenjene strukture gostov v destinaciji Čatež in Brežice, je opaziti tudi spremembe na strani povpraševanja in ponudbe v turizmu. Trendi povpraševanja v smeri individualnega, ne masovnega, butičnega, pa tudi odgovornega in zelenega turizma so v času krize postali še bolj izraziti. Bolj kot kadarkoli prej je za turiste pomembna varnost, na pomenu pridobiva trajnost.

Brežiški izzivi za pospešitev preobrazbe trajnostnega turizma so številni projekti v izvedbi:


- Vsakoletna nadgradnja brezplačnih posebnih poletnih ponudb.
- Električna kolesa za izposojo.
- Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke.
- Nova celotna grafična podoba destinacije.
- Razvoj področij znotraj obveze pridobljenega znaka platinaste destinacije.
- Promocija ponudnikov, ki so nosilci zelenega znaka in nagovarjanje ostalih k pridružitvi.
- Vzpostavitev promocijskega prostora v prenovljenem Vodovodnem stolpu.
- Koraki k novi Strategiji turizma občine Brežice 2023 – 2030.
- Postopna gradnja trajnostne outdoor in zelene ponudbe za otroke. 
- Nacionalna in mednarodna promocija trajnostne ponudbe. 

Dobro sodelovanje javnih služb in ponudnikov

Dosežke brežiškega turizma lahko pripisujemo vse boljšemu sodelovanju ponudnikov med seboj,  javnih služb s področja med seboj (Občina Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Posavski muzej Brežice, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru) in javnih služb s ponudniki ter seveda neprestanemu razvoju turistične infrastrukture oz. infrastrukture, ki se uporablja v turistični namen. Po besedah župana Ivana Molana, je osnovni predpogoj za razvoj ustrezen Občinski prostorski načrt, ki dopušča umeščanje objektov za športni in turistični namen. »Občina Brežice v zadnjih letih veliko vlaga v obnovo in ureditev objektov: leseni most v Cerkljah ob Krki, stari železni most, vodovodni stolp, dokumentacija razgledne ploščadi na sv. Vidu, več faz obnov brežiškega gradu, nove kolesarske poti, obnova nogometnega stadiona, … in tudi ureditev rekreativnih območij, ki jih uporabljamo tako domačini kot seveda vsi, ki pridejo v našo občino. Tudi v prihodnje bo pri umeščanju infrastrukture Občina sledila potrebam domačinov in zavedanju velike vloge turizma v občini.«

 
»Vsi strateški dokumenti nastajajo v odličnem partnerstvu destinacijske organizacije z znanostjo in stroko, ki jo v Brežicah v prvi vrsti zastopa Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru.

Takšno sodelovanje je dober porok tudi za nadaljnje uspešno naslavljanje zelene problematike, ko bo potrebno strateške dokumente začeti intenzivneje prelivati v prakso«, nam je povedal raziskovalec Nejc Pozvek in nadaljeval: »Premislimo turizem, kakor se glasi geslo letošnjega Svetovnega dneva turizma, je še posebej uperjeno v premislek o smeri razvoja panoge, ki naj bi bila zelena, trajnostna – ne samo na papirju, ampak tudi v praksi. K razvoju v tej smeri pripomorejo med drugim tudi različne sheme in certifikati; v slovenskem merilu je med njimi najpomembnejša in najbolj prepoznavna Zelena shema slovenskega turizma, ki predstavlja orodje v rokah destinacij in ponudnikov, ki jih vodi v smeri trajnostnega razvoja. Destinacija Brežice se je ob zadnji presoji z osvojenim platinastim znakom Slovenia Green postavila ob bok Ljubljani, Bohinju in Laškemu; to pomeni, da na destinaciji izpolnjujemo številne zahtevne kriterije za presojo trajnostnega razvoja turizma, hkrati pa imamo pripravljeno dobro osnovo tudi v obliki raznovrstnih strateških dokumentov, ki naslavljajo najbolj pereče izzive na področju razvoja turizma, kot je npr. zmanjševanje okoljskega bremena panoge v luči skrbi za podnebne spremembe ipd.«
 
Gostilna Pension Les ambasador trajnosti
Vodilne standarde odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja, ki pomeni zavezanost podjetja, da spoštuje stroge kriterije, v občini Brežice izvajajo v družinskem podjetju Gostilna pension Les, kjer so po besedah Franca Lesa: »vedno na voljo za vse napotke in uporabne informacije vsem ponudnikom, ki se bodo odločili za vstop na pot trajnosti.« Z namenom, da opogumijo tudi ostale, nam je Tara Dominika Les, predstavnica najmlajše generacije v podjetju, obširno predstavila vse kriterije in potrebno dokumentacijo za pridobitev znaka kakovosti.
Sicer se je na pot trajnosti v destinaciji že podalo še 5 ostalih ponudnikov: Ošterija Debeluh,  MC hostel Brežice, Gostilna Erban, Restavracija Amor in Gostilna Cetin. V imenu Zavoda vsem izrekamo čestitke in zahvalo za prispevek k ustvarjanju skupnega dobrega.
 
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Sedež

Turistično–informacijski center

Turistično–informacijski center

E-novice