Destinacija Čatež & Brežice, prejemnica znaka Slovenia Green Destination PLATINUM

Nazaj

Brežice so SLOVENIA GREEN PLATINUM  destinacija

Destinacija Čatež & Brežice, prejemnica znaka Slovenia Green Destination PLATINUM

Destinacija Čatež & Brežice je ena od štirih destinacij, ki je prejela znak Slovenia Green Destination PLATINUM, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem dokazujemo, da uspešno sledimo trajnostnemu razvoju ter, da smo ena izmed  najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma.
 

Na naši destinaciji posebej izstopa tesno sodelovanje Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, katero nudi strokovno znanje in pristop pri pripravi ključnih razvojnih in trajnostnih dokumentov, kot so strategija razvoja turizma, strategija merjenja in nižanja ogljičnega odtisa, krizni načrt za turizem, analiza vpliva podnebnih sprememb, izvedba anket med ključnimi deležniki z upoštevanjem velikosti in strukture vzorca ipd.

Ocenjevanje

Destinacija je najvišjo oceno (10) dosegla v kategoriji Kultura in tradicija, kjer Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice tesno sodeluje s Posavskim muzejem Brežice, prav tako so ocene visoke v preostalih kategorijah.
Najnižjo, a še zmeraj zelo visoko oceno (8,7), je destinacija prejela v kategoriji Poslovanje turističnih podjetij, saj v zadnjih treh letih ni izvajala izobraževanj in usposabljanj za turistično gospodarstvo z vseh tematskih področij, kot jih zahteva standard.

Za razliko od večine drugih slovenskih destinacij je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice odgovoren tudi za razvoj podjetništva, kar se zagotovo zrcali tudi v končni visoki oceni. Številne aktivnosti za turistično gospodarstvo se namreč izvajajo skozi različne podjetniške razpise in priložnosti. Zasluga za odličen rezultat gre v prvi vrsti Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino in njegovim javnim partnerjem ter manjšim zasebnim turističnim ponudnikom, ki podpirajo zeleni razvoj turizma v kraju.

Ključno sodelovanje Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Pomoč in podatki pridobljeni s strani fakultete so bili v veliko pomoč v postopku pridobivanja znaka. Prav tako bi se ob tej priložnosti zahvalili še drugim javnim ustanovam, ter vsem lokalnim ponudnikom, kateri so se nam pridružili na tej poti. 
Zelena shema slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.
 Še naprej si bomo prizadevali, da bomo skupaj s ponudniki ustvarjali zeleno zgodbo trajnostnega turizma.

Sedež

Turistično–informacijski center

Turistično–informacijski center

Visitor center (Water tower Brežice)
Ulica stare pravde 30
8250 Brežice
+386 40 671 118 vodnik@pmb.si
Delovni čas: Zimski čas (november-februar) od torka do petka: 8.00–16.00, sobote: 10.00–16.00, nedelje in prazniki: 13–16

E-novice